Kontakt Team Pallesen

52 23 51 51

Undervisning

Undervisning Undervisning Familie øver tegnet rød

Team Pallesen har stor erfaring i at undervise arbejdspladser, studerende og familier i tegnsprog, tegnstøttet kommunikation eller tegn til tale.

Ønsket om at lære visuel kommunikation bunder oftest i vidt forskellige behov, derfor tilrettelægges undervisningen individuelt og foregår typisk på arbejdspladsen, uddannelsen eller hos familien.

 

Visuel kommunikation er opbygget omkring elementer, hvor man blandt andet aktivt bruger hænder, arme, krop, øjne, mund og mimik. For at lære dette vil undervisningen være bygget op omkring en stor del praktiske øvelser og en mindre del teori. Undervisningen er sjov og udfordrer den enkelte på det niveau, hvor vedkommende befinder sig. 

 

Her eksisterer ingen fiaskoer - kun feedback. Feedback er en gave, der kan udvikle den enkelte yderligere.

 

 

Undervisning

Top
Thrane.nu