Tolkesituationer

Fælles for alle tolkesituationer er, at tolken har tavshedspligt. Tolken formidler budskabet så præcist som muligt og blander sig ikke i samtalen. De tilstedeværende taler i deres almindelige taletempo, da tolken tolker simultant. Det er tolkens ansvar at afbryde, hvis det bliver nødvendigt. Følgende er eksempler på, hvornår det kan være relevant at bestille tolk:

Hospital
Undersøgelse eller indlæggelse 

Læge
Lægebesøg eller for eksempel blodprøvetagning ved sygeplejersken

Arbejdsmarked
Møde eller MUS-samtale på arbejdspladsen

Kommune
Møde i en af kommunens mange afdelinger eller hjemme på privatadressen

Sociale aktiviteter
Fritidsaktiviteter, foreningsarbejde, fester m.m.

Politi
Erhvervelse af kørekort eller afhøring

Uddannelse
Kurser, praktik og undervisning

Akutte tolkesituationer
Lægevagt og skadestuer

Der kan bestilles tolk til mange andre situationer end ovenstående, kontakt derfor Team Pallesen, såfremt der er tvivl.

Missionen er at gøre kommunikation mulig for alle

Thrane.nu