Kontakt Team Pallesen

52 23 51 51

Tolkesituationer

Fælles for alle tolkesituationer er, at tolken har tavshedspligt. Tolken formidler budskabet så præcist som muligt og blander sig ikke i samtalen. De tilstedeværende taler i deres almindelige taletempo, da tolken tolker simultant. Det er tolkens ansvar at afbryde, hvis det bliver nødvendigt. Følgende er eksempler på, hvornår det kan være relevant at bestille tolk:

 

Hospital

Undersøgelse eller indlæggelse 

Læge

Lægebesøg eller for eksempel blodprøvetagning ved sygeplejersken

Arbejdsmarked

Møde eller MUS-samtale på arbejdspladsen

Kommune

Møde i en af kommunens mange afdelinger eller hjemme på privatadressen

Sociale aktiviteter

Fritidsaktiviteter, foreningsarbejde, fester m.m.

Politi

Erhvervelse af kørekort eller afhøring

Uddannelse

Kurser, praktik og undervisning

Akutte tolkesituationer

Lægevagt og skadestuer

 

Der kan bestilles tolk til mange andre situationer end ovenstående, kontakt derfor Team Pallesen, såfremt der er tvivl.

Top
Thrane.nu