Kontakt Team Pallesen

52 23 51 51

Pris

Prisen pr. tolketime føgler den ordinære takst, som er fastsat af Beskæftigelsesministeriet.   

Ved akut behov for tolk kan dette bestilles via telefonen, og der opkræves altid for minimum 4 timer. 

 

Zoneinddeling

Zoneinddelingen følger Den Nationale Tolkemyndigheds zoneinddeling. 

Top
Thrane.nu