Persondatapolitik

For at kunne levere tegnsprogstolkning er der personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik beskriver vores behandling af disse oplysninger.  
Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til persondataansvarlig Trine Pallesen på mail: adm@team-pallesen.dk.

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du eller 3. part, eksempelvis Den Nationale Tolkemyndighed eller et sygehus, har udleveret til os i forbindelse med bestilling af tolk. Personoplysninger behandler vi for at kunne levere tolk til dig. Med disse oplysninger søger vi offentlige myndigheder om bevilling af tolkebistand.

Typisk drejer det sig om følgende personoplysninger:

 • dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail
 • adressen, hvor tolkningen skal foregå og nødvendige oplysninger om opgavens indhold
 • dit CPR-nummer, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med fakturering til relevant myndighed

Oplysninger, som vi videregiver i forbindelse med opgaveløsning

I de tilfælde, hvor tolkeopgaver løses i samarbejde med andre tolkeleverandører, videregiver vi med dit samtykke personlige oplysninger til den anden virksomhed med henblik på løsningen af den konkrete tolkeopgave. Vi sikrer os, at de tolkevirksomheder, vi samarbejder med, behandler dine personoplysninger forsvarligt.

Oplysninger, som vi videregiver af juridiske årsager

Vi videregiver personlige oplysninger til Den Nationale Tolkemyndighed, STUK eller lignende offentlige myndigheder, hvis deres adgang, brug og bevarelse af oplysningerne er nødvendig for at:

 • overholde gældende love og bestemmelser
 • forhindre, eller på anden måde beskytte mod, bedrageri og derved skabe øget sikkerhed
 • holde tolkevirksomheden fri fra skade, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen

Sikkerhed og sletning af personoplysninger

For at undgå uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer, har vi implementeret en række organisatoriske og tekniske foranstaltninger med udgangspunkt i gældende lovgivning og anbefalinger. Desuden sletter vi personoplysninger, så snart de ikke længere har relevans.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du ret til:

 • at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger
 • at få indsigt i dine personoplysninger
 • at få urigtige personoplysninger rettet
 • at få dine personoplysninger slettet
 • at flytte dine personoplysninger

Som tolkevirksomhed bruger vi ingen persondata til at lave direkte markedsføring eller profilering.

Tavshedspligt

Alle ansatte hos Team Pallesen er underlagt tavshedspligt.

Klageadgang

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage over behandlingen af dine personlige oplysninger til Team Pallesen eller Datatilsynet.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Hvis vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder f.eks. Datatilsynet, om at behandle klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med klagende part.

Missionen er at gøre kommunikation mulig for alle

Thrane.nu