Tolkning

Team Pallesen leverer tegnsprogstolkning til hospitaler, læger, arbejdsmarkedet, kommuner, sociale aktiviteter, politi, uddannelse og til akutte tolkesituationer. Vores speciale er at tolke dialoger, altså tolkning af samtaler.

Tolkningerne foregår simultant, hvilket betyder, at tolkningen leveres ganske få sekunder efter det oprindelige budskab. 

Forberedelse af tolken

En forberedt tolk giver den bedst mulige tolkning. Fortæl allerede ved bestillingen, hvad tolkningen forventes at handle om, og hvis der foreligger dagsorden, power point eller andet materiale, fremsendes dette til Team Pallesen.  

Tolkens placering

Den døve eller hørehæmmede sidder typisk bedst med front mod tolken og hovedtaleren. På den måde kan den døve eller hørehæmmede både se tolkningen og samtidig se talerens kropssprog og mimik. Hovedtaleren afhænger af situationen, det kan for eksempel være en underviser eller en læge.

Ved en festtolkning sidder tolken overfor den, der har brug for tolk. Det er ønskeligt, at de ikke sidder på en yderplads; ved at sidde mere ind mod midten, kan tolken høre og dermed tolke flere gæster. 

Tolkens arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet påvirkes af de tilstedeværende rammer. Generelt kan det anbefales, at tolken tilbydes en kontorstol uden armlæn og med god rygstøtte. 

At tolke kræver stor koncentration, derfor skal tolken have en pause på 10-15 minutter efter en times tolkning. Er det ikke muligt at opfylde behovet for pauser, bliver der sendt to tolke, som kan holde pause skiftevis.  

Missionen er at gøre kommunikation mulig for alle

Thrane.nu