Om Team Pallesen

Mission

At gøre kommunikation mulig for alle!

Vision

Team Pallesen vil være anerkendt og respekteret som det sted, hvor man finder professionelle kompetencer indenfor tegnsprogstolkning og undervisning i visuel kommunikation, herunder tegnsprog, tegnstøttet kommunikation og tegn til tale.

Værdier

Autentisk: Vi arbejder for, at der skabes lige vilkår for at kommunikere i alle livets henseender. At bidrage til en bedre livskvalitet er vores passion.

Kompetent: Vi er gode til det, vi gør. Vores arbejde udføres på et solidt fundament af uddannelse og erfaring. Vi følger udviklingen og opdaterer vores kompetencer.

Handlekraftig: Vi gør, hvad vi siger. Man kan regne med os, når vi har indgået en aftale. Vi vil i det daglige gå i spidsen for den enkelte, med vores mission for øje.

Missionen er at gøre kommunikation mulig for alle

Thrane.nu