Kontakt Team Pallesen

52 23 51 51

Stine Vestergaard

Stine Vestergaard blev uddannet tegnsprogstolk i 2002, og hun er respekteret for sine engelske samt konferencetolkninger. Desuden har Stine mange års erfaring med at tolke taktilt. 

Kontakt

Team Pallesen
Buen 18
8762 Flemming
CVR. 32 33 46 60

52 23 51 51

Top
Thrane.nu