Kontakt Team Pallesen

52 23 51 51

Mette Ditlev

Mette blev uddannet tegnsprogstolk i 2005 og er siden uddannet videotolk. Mette holder af diversiteten i tolkeopgaverne og har gennem et langt tolkeliv oparbejdet kendskab til mange fagområder.

Kontakt

Team Pallesen
Burgårdevej 9
8654 Bryrup
CVR. 32 33 46 60

52 23 51 51
adm@team-pallesen.dk

Top
Thrane.nu