Mette Ditlev

Mette blev uddannet tegnsprogstolk i 2005 og er siden uddannet videotolk. Mette holder af diversiteten i tolkeopgaverne og har gennem et langt tolkeliv oparbejdet kendskab til mange fagområder.

Missionen er at gøre kommunikation mulig for alle

Thrane.nu