Kontakt Team Pallesen

52 23 51 51

Louise Lundy

Louise blev uddannet tegnsprogstolk i 2004 og har siden uddannet sig til retstolk og døvblindetolk. Louise har en solid og bred erfaring.

Kontakt

Team Pallesen
Burgårdevej 9
8654 Bryrup
CVR. 32 33 46 60

52 23 51 51
adm@team-pallesen.dk

Top
Thrane.nu