Louise Lundy

Louise blev uddannet tegnsprogstolk i 2004 og har siden uddannet sig til retstolk og døvblindetolk. Louise har en solid og bred erfaring.

Missionen er at gøre kommunikation mulig for alle

Thrane.nu