Kontakt Team Pallesen

52 23 51 51

Helene Juncher Høeg

Helene Juncher Høeg blev uddannet tegnsprogstolk i 2007 og har siden uddannet sig til retstolk. Helene har både erfaringer som hustolk og som tolk ude i marken, denne erfaring har gjort hende til en habil stemmetolk. Derudover har Helene altid nydt taktile tolkninger. Senest har Helene gennemført performance- og feederkursus. 

Kontakt

Team Pallesen
Buen 18
8762 Flemming
CVR. 32 33 46 60

52 23 51 51

Top
Thrane.nu