Kontakt Team Pallesen

52 23 51 51

Typer

Tegnsprog

Døves modersmål er tegnsprog. Danske døves modersmål er dansk tegnsprog. Døve lærer tegnsprog af andre døve og på skoler. Team Pallesen tilrettelægger tegnsprogsundervisning for den døves familie, uddannelse eller arbejdsplads for at de døve og hørende kan kommunikere. Tegnsproget har en grammatisk opbygning, der er forskellig fra den danske grammatik. Tegnsprog er et nuanceret sprog, og kan udtrykke alt.

 

Tegnstøttet kommunikation  

Det sker undertiden at hørende bliver hørehæmmede eller døve, for eksempel på gund af sygdom eller arbejdsskade. Desuden har et uvist antal mennesker alvorlige talelidelser, der gør det vanskeligt at bruge stemmebånd, ansigtsmuskler og/eller åndedrætsorganer til at frembringe og styre deres tale. I disse situationer kan man lære tegnstøttet kommunikation. Tegnstøttet kommunikation er en visuel kommunikationsform, der følger gramatikken i talt dansk. Tegnene fungerer som en uundværlig støtte til at kunne mundaflæse eller til at kunne formulere sig.  

 

Tegn til tale

Udviklingshæmmede kan have svært ved at udtale ord, så det er forståeligt for modtageren. De har ofte sprogligt-kognitive problemer, som påvirker evnen til at opfange, behandle og frembringe tale. Her er brug af tegn til tale formidabel som et led i indlæringen og som en underbygning af det sagte. Team Pallesen underviser både fagpersonalet og familien omkring den udviklingshæmmede. 

 

Oplæg

For at udbrede kendskabet til forskellige visuelle kommunikationsformer, holder Team Pallesen gerne oplæg for uddannelser, foreninger eller andre interesserede. 

Undervisning

Top
Thrane.nu