Kontakt Team Pallesen

52 23 51 51

Sanne Düring Lindeneg

Sanne blev uddannet tegnsprogstolk i 2007 og er siden uddannet rets- og psykiatritolk. Senest har Sanne taget uddannelserne som tillidsrepræsentant og kostvejleder. Sanne har en bred erfaring og er en dygtig stemmetolk.

Kontakt

Team Pallesen
Buen 18
8762 Flemming
CVR. 32 33 46 60

52 23 51 51

Top
Thrane.nu