Kontakt Team Pallesen

52 23 51 51

Pia Rosenberg

Pia Rosenberg blev uddannet tegnsprogstolk i 1993. I alle årene har Pia været med til at forme tolkefaget, særligt på det taktile område. Pia er desuden uddannet retstolk og har stor erfaring hermed.  

Kontakt

Team Pallesen
Buen 18
8762 Flemming
CVR. 32 33 46 60

52 23 51 51

Top
Thrane.nu